Sommerfugle

Lynfrysning af flyvende sommerfugle.

Flash belysningstid 1/13.000 sekund

På billeder med flyvesekvenser er der ca 1/10 sek mellem hvert flash blink.

Historien og teknikken bag sommerfugleserien.