Flagermus Esrum Sø.

Artsbestemmelse af flagermus er vanskeligt selv med elektronisk detektor.
De fleste er derfor angivet med “art ukendt”